مراسم جشن دانش آموختگی 98-97 دانشکده معماری و هنر در تاریخ سه شنبه 18 تیر 1398  ساعت 9 صبح در تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می شود.لذا کلیه دانشجویانی که تا تاریخ بهمن 98 فارغ التحصیل می شوند می توانند برای شرکت در این مراسم و پرداخت مبلغ 200000 ریال (هزینه های جاری جشن) توسط آقای نظری مدیر امور عمومی دانشکده  ثبت نام کنند. لازم به ذکر است از طرف هر دانشجو ثبت نام شده حداکثر دو مهمان با توجه به ظرفیت سالن می تواند شرکت کند ،ضمناً رعایت شئونات محیط دانشگاهی  برای شرکت در مراسم الزامی است.