کارگاه ها

کارگاه عکاسی

امکانات و کارکردهای کارگاه عکاسی:

این کارگاه مجهز به فون شش رنگ، میز نور و یک دوربین کانن  ۵D Mark III   می باشد. از این کارگاه می توان برای عکاسی تبلیغاتی استفاده کرد.