درباره واحد فرهنگی و اجتماعی

 

نمایندگی فرهنگی و اجتماعی دانشکده هنر و معماری زیر نظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان فعالیت می­کند و اهم وظایف آن مبتنی بر فصل پنجم از منشور حقوق دانشجویی و با تسهیل اقدامات لازم برای تحقق آنها مشخص می­شود،از جمله حقوق مطرح در این فصل با عنوان حقوق فرهنگی و اجتماعی عبارت هستند از:

۱-عضویت و فعالیت دانشجویان در نهادهای اجتماعی و فرهنگی

۲-فعالیت مطبوعاتی علمی، فرهنگی و اجتماعی

۳- برگزاری و شرکت در اردوهای دانشجویی

۴- شرکت در جشنواره ها و مسابقات علمی و فرهنگی در سطوح مختلف

نمایندگی فرهنگی و اجتماعی دانشکده هنر و معماری راهنما و کارگشای دانشجویان این دانشکده برای تحقق این حقوق است و با انجام هماهنگی­های لازم با معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان، همچنین سازمان­ها و نهادهای مختلف عمومی و خصوصی در بیرون از دانشگاه، برای رسیدن به آنها تلاش می­کند.