درباره دانشکده

دانشکده در یک نگاه

دانشکده در یک نگاه

تعداد هیات علمی  : 39 نفر  (دانشیار 8 نفر ،  استادیار۱۵ نفر ، مربی 16 نفر)

تعداد دانشجویان در  نیمسال اول ۹۷-۹۶-  ۱۲۲۷نفر: کارشناسی :۱۰۵۲ نفر ، کارشناسی ارشد ۱۷۵ نفر

تعداد پرسنل کارمند : ۲۰ نفر (کارشناس ارشد اداری ۵ نفر ، کارشناس متخصص ۴ نفر ،  تاسیسات ۲ نفر)

آدرس : رشت ،  کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین ، پردیس دانشگاه گیلان – دانشکده معماری و هنر

صندوق پستی : ۳۷۵۶-۴۱۶۳۵ کدپستی : ۱۳۷۶۹-۴۱۹۹۶

دورنگار : ۳۳۶۹۰۳۵۳–۰۱۳ تلفنخانه : ۳۳۶۹۰۳۸۱ – ۰۱۳

گروه های آموزشی و پژوهشی :

معماری

شهرسازی

گرافیک

نقاشی

موسیقی

رشته های تحصیلی : ۵ رشته

کارشناسی :

شهرسازی , معماری , گرافیک , نقاشی , موسیقی

کارشناسی ارشد :  معماری،  برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، پژوهش هنر،  اتنوموزیکولوژی

دکتری : شهرسازی

 

https://archart.guilan.ac.ir/documents/586372/9fcd3a24-e244-447f-b24d-c00d54a05ec9

http://guilan.ac.ir/art/wp-content/uploads/sites/7/2017/10/1-300x212.jpg