نشریات

فصلنامه علمی پژوهشی دانش شهرسازی:

مدیر مسئول: دکتر امیر رضا کریمی آذری

سردبیر: دکتر نادر زالی

مدیر اجرایی: دکتر صابر محمد پور

دستیار سردبیر و ویراستار ارشد: دکتر علی اکبر سالاری پور

کارشناس نشریه:صغری رمزی

ویراستار انگلیسی: مریم دانای طوس

ویراستار ادبی نشریه: فرشته گلچین راد

اعضای هیئت تحریریه:
نام و نام خانوادگی                                  رشته                                                  دانشگاه                                   رتبه علمی

دکترمحمدرضا پورمحمدی

برنامه ریزی شهری تبریز استاد
دکتر محمد مهدی عزیزی شهرسازی تهران استاد
دکتر مظفر صراف برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای شهید بهشتی استاد
دکتر ناصر برک پور شهرسازی هنر دانشیار
دکترنورالدین عظیمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گیلان دانشیار
دکترنادر زالی برنامه ریزی شهری و منطقه ای گیلان دانشیار
دکتر علی سلطانی شهرسازی و طراحی شهری شیراز دانشیار

دکتر نصرالله مولایی

برنامه ریزی روستایی آزاد واحد رشت دانشیار

دکتر ناصر براتی

شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره دانشیار
دکتر حسن احمدی شهرسازی دانشیار دانشیار
                                     
       
       

درباره فصلنامه:

توسعه روزافزون شهرها و تشدید مسائل نوظهور شهری و ضرورت توسعه علوم شهری و شهرسازی و بکارگیری آن در راستای حل مسائل و مشکلات، گروه شهرسازی دانشگاه گیلان را برآن داشت تا زمینه انتشار مجله علمی- پژوهشی با عنوان "دانش شهرسازی"را در دانشکده معماری و هنر فراهم آورد. این نشریه از طرف کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، طی جلسه کارگروه هنردرتاریخ۲۷/۰۴/۹۶موفق به دریافت مجوزاعتبارعلمی–پژوهشی گردید.

نشریه دانش شهرسازی از کلیه اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران محترم دعوت می کند مقالات مستخرج از پایان نامه های دکتری، کارشناسی ارشد و همچنین طرح های پژوهشی را به این فصلنامه ارسال نمایند. این فصلنامه در طیف مختلفی از موضوعات در حوزه شهرسازی و علوم محیطی شامل طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری، مدیریت بحران، منظر شهری و روانشناسی محیطی اقدام به بررسی، داوری و انتشار مقالات خواهد کرد.

برای ورود به سامانه فصلنامه اینجا کلیک نمائید.