برنامه های فرهنگی و اجتماعی

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشکده با همکاری اساتید و دانشجویان تا کنون اقدام به برگزاری رویداد ها و اتفاقات فرهنگی، هنری و اجتماعی مختلف در سطح دانشکده نموده است. چنین برنامه هایی با هدف افزایش سطح تعامل اجتماعی و فرهنگی میان دانشجویان و اساتید مختلف دانشکده برگزار شده است و دربردارنده جشن ها، مراسم های بزرگداشت، کارگا ه های هنری و نمایشگاه آثار می باشند. اهم برنامه های فرهنگی و اجتماعی برگزار شده به شرح زیر است:

  • برگزاری رویدادهای فرهنگی مذهبی مانند نمایشگاه پوستر عاشورا، جشنواره های هنر قرآنی.
  • بزرگداشت روز های مهم مانند روز جهانی هنر، روز جهانی شهرساز، روز معمار و روز جوان.
  • برگزاری جشن های فرهنگی مانند مراسم شب یلدا.
  • برگزاری کارگاه های هنری شامل کارگاه نقاشی، کارگاه سنتور نوازی و کارگاه ساخت فلاور باکس.
  • برگزاری نمایشگاه های آثار شامل : نمایشگاه آثار برتر معماری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نمایشگاه آثار خوشنویسی ، برگزاری نمایشگاه آثار دانشجویی در حوزه نقاشی، گرافیک و تصویر سازی.
  • برگزاری نمایش های تئاتر

 

مراسم روز جهانی هنر

 

 

 

 

برگزاری مراسم شب یلدا سال ۱۳۹۵