بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

تماس با دانشکده معماری و هنر

 آدرس : رشت . کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران

 مجتمع دانشگاه گیلان -دانشکده معماری و هنر

 کد پستی دانشکده: ۴۱۹۹۶۱۳۷۶۷

 صندوق پستی: ۱۸۷۱

 دور نگار: ۳۳۶۹۰۵۵۳ -۰۱۳

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره مستقیم

شماره داخلی

دکتر امیررضا کریمی آذری

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده

33690554

3165

دکتر نرگس ذاکر جعفری

معاونت پژوهشی و اجرایی

33690554

3162

دکتر پریسا آروند

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

33690554

3143

دکتر حسینعلی عابددوست

مسئول امور ترفیع و ارتقاء و تبدیل وضعیت دانشکده

 

3145

دکتر نادر زالی

 

 

3179

دکتر آمنه آقاربیع

مدیر گروه معماری

33690554

3151

دکتر مهرناز مولوی

مدیر گروه شهرسازی

33690330

3189

رسول پروری مقدم

مدیر گروه گرافیک

 

3157

مهران ویسی

مدیر گروه نقاشی

 

3146

مهدی علومی

مدیر گروه موسیقی

 

3164

علیرضا نظری منتظر

رئیس امور عمومی دانشکده

33690554

3153-3156

حبیب ملایی کوهی

رئیس امور خدمات آموزشی دانشکده

33690554

3149

مهدی مرادی اسطلخ زیر

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده

 

3163

مهرنوش ماتک

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده

 

3169

فاطمه نطاق

کارشناس پژوهشی دانشکده

 

3182

ندا علیخواه

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

3143

دلارام یزدانی

کارشناس گروه معماری

33690554

3151

زهرا پرموزه

کارشناس گروه شهرسازی

33690330

3189

سمیه حسین فکر

کارشناس گروه گرافیک

 

3157

شهنام شفیعی

کارشناس گروه نقاشی

 

3161

فاطمه خسرو پرویز

کارشناس گروه موسیقی

 

3164

علی پورهادی اباتری

عامل مالی دانشکده معماری

 

3166

محمد دروگر

مسئول دفتر ریاست

33690381

3144

بهمن شیرافکن

کارپرداز

 

3155

موسی توانا خشت مسجدی

کتابخانه

 

3167

احمد زمان زاده دافساری

انباردار و امین اموال

 

3150

ربابه نقدی صفت

دبیرخانه

 

3185