درباره دانشکده

تماس با ما

تماس با دانشکده معماری و هنر

31 08 2018
کد خبر : 4048096
تعداد بازدید : 178

 آدرس : رشت . کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران

 مجتمع دانشگاه گیلان -دانشکده معماری و هنر

 کد پستی دانشکده: ۴۱۹۹۶۱۳۷۶۷

 صندوق پستی: ۱۸۷۱

 دور نگار: ۳۳۶۹۰۵۵۳ -۰۱۳

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره مستقیم

شماره داخلی

دکترحسینعلی عابددوست

ریاست دانشکده

33690381-44083144

3144

دکتر پوراحمدی معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده 44083165 3165

دکتر نرگس ذاکر جعفری

معاونت پژوهشی و اجرایی

-44083162

3162

دکتر اردلان افلاکی

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده

44083143

3143

دکتر اردلان افلاکی

مسئول امور ترفیع و ارتقاء و تبدیل وضعیت دانشکده

44083145

3145

دکترمجتبی پوراحمدی

مدیر گروه معماری

44083151

3151

دکتر صابر محمدپور

سرپرست  گروه شهرسازی

33690330-44083189

3189

دکتر حسینعلی عابددوست

مدیر گروه گرافیک

44083157

3157

دکترحسینعلی عابددوست

سرپرست  گروه نقاشی

44083146

3146

مهدی علومی

مدیر گروه موسیقی

33690566-44083164

3164

محمد رضا محبوب

رئیس امور عمومی دانشکده

44083153

3153

حبیب ملایی کوهی

رئیس امور خدمات آموزشی دانشکده

44083149

3149

مهدی مرادی اسطلخ زیر

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده

44083163

3163

خانم صالح پور

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده

44083169

3169

بهرام عاشوری

کارشناس پژوهشی دانشکده

44083182

3182

ندا علیخواه

کارشناس تحصیلات تکمیلی

44083143

3143

خانم نیکخواه

کارشناس گروه معماری

44083151

3151

زهرا پرموزه

کارشناس گروه شهرسازی

33690330-44083189

3189

زهرا پرموزه

کارشناس گروه گرافیک

44083157

3157

نوی غلامی نژاد

کارشناس گروه نقاشی

44083161

3161

نوید غلامی نژاد

کارشناس گروه موسیقی

33690566-44083164

3164

فاطمه ابراهیمی سحرخیز اباتری

عامل مالی دانشکده معماری

44083166

3166

وحید فرزام فر

مسئول دفتر ریاست

33690381-44083144

3144

آقای ناصر شوکت جلیلی

کارپرداز

44083155

3155

خانم عرفانی

کتابخانه

44083167

3167

مصطفی رازی

متصدی خدمات عمومی

44083150

3150

ربابه نقدی صفت

دبیرخانه

44083185

3185

مصطفی رازی                              انبار دار    
آقای خوش چهره                        مسئول فرهنگی دانشکده