بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

تماس با دانشکده معماری و هنر

 آدرس : رشت . کیلومتر ۶ جاده رشت به تهران

 مجتمع دانشگاه گیلان -دانشکده معماری و هنر

 کد پستی دانشکده: ۴۱۹۹۶۱۳۷۶۷

 صندوق پستی: ۱۸۷۱

 دور نگار: ۳۳۶۹۰۵۵۳ -۰۱۳

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

شماره مستقیم

شماره داخلی

دکترحسینعلی عابددوست

ریاست دانشکده

33690381-44083144

3144

دکتر علی اکبر سالاری پور معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده 44083165 3165

دکتر نرگس ذاکر جعفری

معاونت پژوهشی و اجرایی

-44083162

3162

دکترمجتبی پوراحمدی

مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده

44083143

3143

دکتر اردلان افلاکی

مسئول امور ترفیع و ارتقاء و تبدیل وضعیت دانشکده

44083145

3145

دکترمجتبی پوراحمدی

مدیر گروه معماری

44083151

3151

دکتر نادر زالی

مدیر گروه شهرسازی

33690330-44083189

3189

رسول پروری مقدم

مدیر گروه گرافیک

44083157

3157

احمد منتظری

مدیر گروه نقاشی

44083146

3146

منصور حبیب دوست

مدیر گروه موسیقی

33690566-44083164

3164

علیرضا نظری منتظر

رئیس امور عمومی دانشکده

44083153

3153

حبیب ملایی کوهی

رئیس امور خدمات آموزشی دانشکده

44083149

3149

مهدی مرادی اسطلخ زیر

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده

44083163

3163

مهرنوش ماتک

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده

44083169

3169

فاطمه نطاق

کارشناس پژوهشی دانشکده

44083182

3182

ندا علیخواه

کارشناس تحصیلات تکمیلی

44083143

3143

 

کارشناس گروه معماری

44083151

3151

زهرا پرموزه

کارشناس گروه شهرسازی

33690330-44083189

3189

دلارام یزدانی

کارشناس گروه گرافیک

44083157

3157

شهنام شفیعی

کارشناس گروه نقاشی

44083161

3161

فاطمه خسرو پرویز

کارشناس گروه موسیقی

33690566-44083164

3164

فاطمه ابراهیمی سحرخیز اباتری

عامل مالی دانشکده معماری

44083166

3166

مصطفی رازی

مسئول دفتر ریاست

33690381-44083144

3144

آقای شاهین

کارپرداز

44083155

3155

موسی توانا خشت مسجدی

کتابخانه

44083167

3167

علی مصطفی زاده

انباردار و امین اموال

44083150

3150

ربابه نقدی صفت

دبیرخانه

44083185

3185