برگزاری وبینار سفالینه های مصور سامانی در تاریخ 22 آذر1400

11 12 2021
کد خبر : 4053013
تعداد بازدید : 528

 

معاونت پژوهشی دانشکده هنر و معماری با همکاری گروه انجمن علمی پژوهش هنر برگزار می کند:

                     وبینار سفالینه های مصور سامانی

                                        زمان: دوشنبه 22آذر ساعت 14-12

سخنران: دکتر محمد صادق میرزاابوالقاسمی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

 

http://www.skyroom.online/ch/uog/sofal                                          

 

 


دسته بندی :
اطلاعیه ها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب