انتخاب دکتر نرگس ذاکر جعفری به عنوان عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی

22 12 2019
کد خبر : 4054076
تعداد بازدید : 274

بنا به پیشنهاد ریاست محترم پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و حکم معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، سرکار خانم دکتر نرگس ذاکر جعفری هیات علمی محترم گروه موسیقی، به عنوان عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا- هنرهای نمایشی و موسیقی انتخاب گردید.این نشریه که توسط پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران منتشر می شود، آخرین دستاوردهای مربوط به موسیقی و هنرهای نمایشی را منتشر می کند.این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون را برای ایشان از خداوند منان آرزومندیم.


دسته بندی :
اخبار

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب