بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیات علمی

نمایش 38 نتیجه
از 1
 
حسن احمدی

حسن احمدی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
پریسا آروند

پریسا آروند 

استادیار
پست الکترونیکی: 
اردلان افلاکی

اردلان افلاکی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
آمنه آقا ربیع

آمنه آقا ربیع 

استادیار
پست الکترونیکی: 
کیوان آقامحسنی

کیوان آقامحسنی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مجتبی پوراحمدی

مجتبی پوراحمدی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مائده پورفتح اله

مائده پورفتح اله 

استادیار
پست الکترونیکی: 
بهرام جمالی

بهرام جمالی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
مهرداد جواهریان

مهرداد جواهریان 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

مژگان خاکپور 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نرگس ذاکر جعفری

نرگس ذاکر جعفری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
زینب رشوند

زینب رشوند 

پست الکترونیکی: 
نادر زالی

نادر زالی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
علی اکبر سالاری پور

علی اکبر سالاری پور 

استادیار
پست الکترونیکی: 
حسینعلی عابددوست

حسینعلی عابددوست 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نورالدین عظیمی

نورالدین عظیمی 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی علومی 

پست الکترونیکی: 
change-logo

افشین عموزاده لیچاهی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
حمزه غلامعلی زاده

حمزه غلامعلی زاده 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدرضا فاروقی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد کاظمی راد 

پست الکترونیکی: 
امیررضا کریمی آذری

امیررضا کریمی آذری 

دانشیار
پست الکترونیکی: 
صابر محمدپور

صابر محمدپور 

استادیار
پست الکترونیکی: 
change-logo

سید جلیل میرباذل 

مربی
پست الکترونیکی: 
مهرناز مولوی

مهرناز مولوی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
طاهر وحیدی

طاهر وحیدی 

استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 38 نتیجه
از 1