بستن
FA EN AR RU FR CHI

تحصیلات تکمیلی

نخستین بار، در سال ۱۳۷۳، گروه معماری دانشگاه گیلان ، اقدام به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته در رشته‌ی معماری نمود. در این سال، دانشگاه گیلان، یکی از معدود دانشگاه‌ها در کشور بود که در مقطع کارشناسی ارشد، دانشجوی معماری می‌پذیرفت. در سال ۱۳۷۸، به دنبال تغییرات ساختاری در برنامه‌ی آموزشی معماری در کشور، مقطع کارشناسی ارشد پیوسته از تمامی دانشگاه‌های کشور، از جمله دانشگاه گیلان، حذف شد. پس از آن، در سال ۱۳۸۷، این دانشگاه، برای نخستین بار، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، در رشته‌ی معماری (گرایش معماری) نمود. سپس، در سال ۱۳۹۰از گروه شهرسازی  نیزرشته‌ی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، در مقطع کارشناسی ارشد به دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ معماری و هنر، افزوده شد. با کسب مجوز راه‌اندازی گرایش طراحی شهری، از نیمسال نخست سال تحصیلی ۱۳۹۴، در این گرایش نیز دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرفته می‌شود. در حال حاضر، این دانشکده در رشته‌ی معماری، سالیانه ۱۵ تا ۲۰ دانشجو و در رشته‌ی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ۱۰ تا ۱۵ دانشجو می‌پذیرد. هم اکنون، حدود ۶۰ دانشجوی کارشناسی ارشد، در این دو رشته در حال تحصیل در دانشکده هستند. برای نخستین بار در سال1398  در دانشگاه های سراسری استان گیلان رشته پژوهش هنر را در مقطع ارشد و همچنین از سال 1399 رشته دکتری شهرسازی را راه اندازی نمود و همچنین در نظر دارد در آینده‌ی نزدیک، تعداد رشته‌ها در مقطع کارشناسی ارشد را افزایش دهد.

مسئول تحصیلات تکمیلی:  دکتر پریسا آروند

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری و هنر:خانم مهندس ندا علیخواه