بستن
FA EN AR RU FR CHI

نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده

در حال حاضر آقای امیر شعبانی پور فومنی هیات علمی محترم گروه نقاشی نمایندگی فرهنگی و اجتماعی دانشکده معماری و هنر را بر عهده دارند.