نمایشگر دسته ای مطالب

آخرین خبرهای دانشکده

نمایشگر دسته ای مطالب

انتخاب دانشجوهای دانشکده هنر و معماری در اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کشور

انتخاب دانشجوهای دانشکده هنر و معماری در اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کشور

20 12 2023
کد خبر : 8360349
تعداد بازدید : 0

فاطمه ایمن نصراله آبادی
دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان به عنوان دبیر شورای بازرسی دوره ششم اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران (بزرگترین اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کشور) انتخاب شد.

حمیدرضا یوسفی ماتک
دانشجوی دکتری تخصصی (.Ph. D) شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و مدرس مدعو گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان به عنوان دبیرکل اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران (بزرگترین اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی کشور) در دوره ششم انتخاب شد.


دسته بندی :
اخبار

اطلاعیه های دانشکده

نمایشگر دسته ای مطالب

همایش و رویداد ها

نمایشگر دسته ای مطالب

تقویم آموزشی

18 خرداد

انتخاب واحد دانشجويان (27 الی 29 شهریور)

ا مهر

شروع کلاس ها

8 الی 10 مهر

حذف و اضافه دروس

تا 15 آذر

امتحانات میان ترم

11 آذر الی 13 دی

حذف اضطراری (تک درس)

8 مهر الی 13 دی

حذف ترم (کارشناسی)

13 دی

پایان کلاس ها

2 الی 15 دی

ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه

16 دی الی 4 بهمن
هم اکنون

امتحانات پایانی نیمسال اول

تا 12 بهمن

ثبت موقت نمرات

تا 14 بهمن

ثبت نهایی نمرات