معرفی گروه :

گروه آموزشی ارتباط تصویری(گرافیک)در سال 1384 تاسیس شد. اولین دوره دانشجویان این گروه در مقطع کارشناسی از بهمن 1384 تحصیل خود را آغاز کردند و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی (روزانه) و (شبانه) انجام می پذیرد .

مدیر گروه : دکتر عابددوست      رتبه علمی: دانشیار

کارشناس گروه ::خانم زهرا پرموزه 

 

 

نمودار دروس  دانشجویان کارشناسی ارتباط تصویری ورودی 1401 به بعد

نمودار دروس دانشجویان کارشناسی ارتباط تصویری ورودی1397 به بعد

                    

جدول دروس  دانشجویان کارشناسی ارتباط تصویری ورودی 1401 به بعد

جدول دروس  دانشجویان کارشناسی ارتباط تصویری ورودی 1397 به بعد

                

سرفصل مصوب کارشناسی رشته ارتباط تصویری ورودی سال1397 به بعد                   

فرم درخواست  تصویب طرح و پروژه نهایی مقطع کارشناسی

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

رشته پژوهش هنر دانشکده معماری و هنردر مقطع کارشناسی ارشد با جذب دانشجویان نوبت اول و دوم از مهر سال98 به مسولیت گروه دکتر مژگان خاکپور کار علمی خود را آغاز نمود.

این گروه 6 عضو هیات علمی وابسته به نام های :

1- دکتر نرگس ذاکر جعفری

2-دکتر مژگان خاکپور

3- دکتر حسینعلی عابددوست

4- دکتر بهرام جمالی

 دارد که جهت پیشبرد بار علمی رشته و دروس تخصصی آن مشغول به فعالیت می باشند.

دانشجویان این رشته  مطابق برنامه درسی مصوب وزارت علوم در سه دسته دروس جبرانی معادل(6 واحد)، دروس اصلی(معادل 23 واحد)، دروس اختیاری (معادل 8 واحد) و دروس کمبود برای دانشجویان غیر مرتبط (معادل 6 واحد) واحد های درسی خود را می گذرانند.

برنامه درسی مصوب درحال اجرا کارشناسی ارشد پژوهش هنر

  تلفن مستقیم :33690330 013      تلفن داخلی: 8 -01333690274