بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

کیارش روزبهانی

کیارش روزبهانی

کیارش روزبهانی    (EN Page)

پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اجرای پایانی (پروژه نهایی ) 14241056 4 4 نامشخص نامشخص
ساز ایرانی (2) 14241031 0 2 سه شنبه (16:45 - 18:15) نامشخص
ساز ایرانی (3) 14241032 0 3 نامشخص نامشخص
ساز ایرانی (4) 14241033 4 2 سه شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
ساز ایرانی (5) 14241034 4 2 نامشخص نامشخص
ساز ایرانی (6) 14241035 4 2 دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
ساز ایرانی (8) 14241037 0 2 دوشنبه (16:45 - 18:15) نامشخص
گروه نوازی (1) 14241038 2 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1401/03/24 (09:00 - 12:00)
گروه نوازی (1) 14241038 2 2 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/24 (09:00 - 12:00)
اجرای پایانی (پروژه نهایی ) 14241056 4 5 نامشخص نامشخص
ساز ایرانی (1) 14241030 0 4 شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
ساز ایرانی (2) 14241031 0 10 شنبه (11:15 - 11:30) نامشخص
ساز ایرانی (3) 14241032 0 4 شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
ساز ایرانی (4) 14241033 4 10 پنج شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
ساز ایرانی (5) 14241034 4 4 شنبه (18:30 - 20:00) | شنبه (18:30 - 20:00) | شنبه (16:45 - 18:15) نامشخص
ساز ایرانی (7) 14241036 4 4 سه شنبه (15:00 - 16:30) | سه شنبه (15:00 - 16:30) | سه شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
ساز ایرانی (8) 14241037 0 4 شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
گروه نوازی (2) 14241039 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/28 (09:00 - )
گروه نوازی (2) 14241039 2 2 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/28 (09:00 - )
ساز ایرانی (2) 14241031 0 4 پنج شنبه (15:00 - 18:15) | پنج شنبه (15:00 - 18:15) | پنج شنبه (15:00 - 18:15) | سه شنبه (15:00 - 18:15) 1400/06/07 (09:45 - 11:15)
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2