بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

زینب رشوند

زینب رشوند

زینب رشوند    (EN Page)

پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه الزهراء

کارشناسی گرافیک ( ارتباط تصویری) دانشگاه هنر تهران

مطالعه  در زمینه نقاشی ایرانی

مطالعه انواع نقوش در بسترهای نقاشی آجرکاری گچبری و...

مطالعه تاریخ ایران (قبل و بعد ازاسلام )

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی هنرهای تجسمی 2 14273002 3 2 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/17 (09:00 - 12:00)
تاریخ عمومی نقاشی (2) 14273010 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/21 (09:00 - 12:00)
نقاشی ایرانی 14273032 3 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/24 (09:00 - 12:00)
نقاشی ایرانی 14273032 3 2 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/24 (09:00 - 12:00)
نقاشی(2) 14273024 3 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
طراحی(1) 14273003 3 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/11 (09:00 - )
مبانی هنرهای تجسمی 1 14273001 3 2 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/11/06 (09:00 - )
تاریخ عمومی نقاشی (3) 14273011 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/25 (09:00 - )
نقاشی ایرانی 14273032 3 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/18 (14:00 - )
نقاشی(1) 14273023 3 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/13 (09:00 - )
نمایش 10 نتیجه
از 1