بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

پریسا آروند

پریسا آروند

پریسا آروند    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

متولد ۱۳۶۱ رشت
عضو هیات علمی گروه نقاشی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری ۱۳۹۶
معاونت آموزشی دانشکده هنر و معماری ۱۳۹۵
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشکده هنر و معماری۱۳۹۴
دبیر ترفیع و ارتقا دانشکده هنر و معماری۱۳۹۳

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اسطوره و هنر 14275022 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1401/04/04 (09:00 - 12:00)
طراحی(6) 14273021 3 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/24 (09:00 - 12:00)
تاریخ عمومی نقاشی (4) 14273012 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/21 (09:00 - 12:00)
طرح عملی جامع (نقاشی عمومی) 14272037 0 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
روش تحقیق در هنرهای تجسمی 14273041 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1401/04/01 (09:00 - 12:00)
تاریخ هنر جهان 14275003 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/22 (09:00 - 12:00)
مطالعات فرهنگی 14275019 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/11/02 (09:00 - )
طراحی(3) 14273018 3 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/19 (09:00 - )
طراحی(4) 14273019 3 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/26 (09:00 - )
تاریخ عمومی نقاشی 4 14272027 2 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/22 (14:00 - )
طرح و رساله نهائی 14272038 8 2 نامشخص نامشخص
روش تحقیق در هنرهای تجسمی 14273041 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/18 (09:00 - )
اسطوره و هنر 14275022 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/22 (09:00 - )
تاریخ عمومی نقاشی (3) 14273011 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/23 (09:00 - )
تاریخ عمومی نقاشی (4) 14273012 2 1 شنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/22 (14:00 - )
تاریخ عمومی نقاشی 3 14272020 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/23 (09:00 - )
تاریخ عمومی نقاشی 4 14272027 2 1 شنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/22 (14:00 - )
طرح و رساله نهائی 14272038 8 4 نامشخص نامشخص
کارگاه طراحی سطح سه (2) 14272030 2 1 شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
روش تحقیق در هنرهای تجسمی 14273041 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/30 (14:00 - )
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3