بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

مهرداد امیرنژاد مژدهی

change-logo

مهرداد امیرنژاد مژدهی    (EN Page)

پست الکترونیکی: 

 

متولد 1344 شهر رشت. محل اخذ دیپلم :دبیرستان شهید بهشتی رشت1362. فارالتحصیل کارشناسی ارشد رشته معماری از دانشگاه شهیدبهشتی تهران سال 1372. عضو هیآت علمی دانشگاه گیلان .دانشکده معماری وهنر.گروه معماری از سال 1372 تا کنون.

 

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 4 14111154 5 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
طراحی فنی 14111159 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
مدیریت و تشکیلات کارگاهی 14111146 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/31 (09:00 - 12:00)
سازه های نوین 14114048 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/17 (09:00 - 12:00)
طراحی نهایی 14111160 6 13 نامشخص نامشخص
طراحی معماری 4 14111154 5 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
طراحی فنی 14111060 3 2 یکشنبه (13:30 - 15:00) نامشخص
طرح معماری 4 14111058 5 2 سه شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
طرح نهایی 14111061 0 13 پنج شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
مدیریت و تشکیلات کارگاهی 14111110 0 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/25 (09:00 - )
نمایش 10 نتیجه
از 1