بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

محمد کاظمی راد

change-logo

محمد کاظمی راد    (EN Page)

پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی(2) 14273004 3 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/30 (14:00 - 16:00)
مبانی هنرهای تجسمی 2 14273002 3 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/18 (09:00 - 12:00)
نقاشی(4) 14273026 3 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1401/04/01 (14:00 - 16:00)
طراحی(1) 14273003 3 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/11/11 (09:00 - )
مبانی هنرهای تجسمی 1 14273001 3 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/11/06 (09:00 - )
طراحی پایه 1 14121072 3 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
طراحی پایه 1 14121072 3 2 دوشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
طرح و رساله نهائی 14272038 8 6 نامشخص نامشخص
طراحی(2) 14273004 3 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
مبانی هنرهای تجسمی 2 14273002 3 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
طرح و رساله نهائی 14272038 8 6 نامشخص نامشخص
کارگاه نقاشی سطح دو (2) 14272033 0 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
نقاشی(4) 14273026 3 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
طراحی(1) 14273003 3 1 یکشنبه (08:00 - 13:00) 1399/11/01 (09:00 - )
مبانی هنرهای تجسمی 1 14273001 3 1 سه شنبه (14:00 - 19:00) 1399/10/29 (14:00 - )
مبانی هنرهای تجسمی 2 14273002 3 1 شنبه (14:00 - 19:00) 1399/10/24 (14:00 - )
طراحی پایه 1 14121072 3 2 چهارشنبه (08:00 - 14:00) نامشخص
طرح و رساله نهائی 14272038 8 6 (08:00 - 20:00) نامشخص
طراحی(1) 14273003 3 1 یکشنبه (08:00 - 13:00) 1399/04/14 (09:00 - )
طراحی(2) 14273004 3 1 یکشنبه (14:00 - 19:00) 1399/04/22 (09:00 - )
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2