بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

مهرداد جواهریان

مهرداد جواهریان

مهرداد جواهریان    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 زمینه های مورد علاقه:

 *طراحی ساختمان و مجموعه های آموزشی

*طراحی ساختمان و مجموعه های مسکونی

*طراحی ساختمان و مجموعه های فرهنگی

*طراحی عاری از جرم

* طراحی شهری

* بهینه سازی و اصلاح پلانی _حجمی  واحد های مسکونی.

*  طراحی مسکونی معاصر بر پایه اصول  معماری سنتی ایران.

* روند شکل گیری و انعطاف پذیری  در ساختمانهای نمایشی ( دارای سالن نمایش ).

*  بهبود سطح آسایشی در فضاهای مسکونی.

*  سازه و معماری ، نقش سازه در شکل گیری ترکیب معماری ، سازه در آموزش معماری.

* ترکیب و زیبایی شناسی در معماری.

*  بازیافت مصالح با تغییر در سیستم ّراحی و ساخت و ساز سنتی.

*  طراحی و ساخت و ساز صنعتی خانه های مسکونی.

*  بررسی روند تغییرات در واحد های مسکونی برای بهبود کیفیت طراحی مسکن آینده.

 

 

 

فعالیتهای اجرائی:

 

معاونت پژوهشی دانشکده معماری و هنر 1389- 1386

 مدیریت گروه معماری دانشکده‌ی معماری و هنر 1395 - 1396

 

 

دروس تدریس شده :

 

*  طراحی معماری(1،2) کارشناسی ارشد

* برنامه ریزی کالبدی معماری کارشناسی ارشد

* طراحی معماری(1،3،5) کارشناسی

*  مقدمات طراحی معماری

*  مبانی نظری معماری

*  درک و بیان محیط

*  مقدمات طراحی

 

 

 

 راهنمایی پروژه های دانشجویی:

 ساختمان ها و مجموعه های مسکونی

* ساختمان های فرهنگی

* ساختمان های آموزشی

* ساختمان های تجاری

* مجموعه های مذهبی

* هتل

* فرودگاه

* ساختمان های اداری

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری (1) 14114034 4 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
طراحی نهایی 14111160 6 12 نامشخص نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 1 نامشخص نامشخص
طراحی معماری (1) 14114034 4 3 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 1 نامشخص نامشخص
نمایش 5 نتیجه