بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

سید جلیل میرباذل

change-logo

سید جلیل میرباذل    (EN Page)

مربی
پست الکترونیکی: 

اینجانب سید جلیل میرباذل سال 56 در رشته مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران پذیرفته شدم. بعد از اتمام دوره کارشناسی در همان دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل داده و در سال 70 در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل گردیدم و از مهر 1370 در دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیلان تدریس می نمایم.

نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیان معماری 2 14111121 2 3 چهارشنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
طراحی معماری 4 14111154 5 2 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
طراحی نهایی 14111160 6 15 نامشخص نامشخص
معماری جهان 14111131 2 2 چهارشنبه (18:30 - 20:00) 1401/03/29 (09:00 - 12:00)
معماری جهان 14111131 2 1 سه شنبه (18:30 - 20:00) 1401/03/29 (09:00 - 12:00)
مقدمات طراحی معماری 3 14111125 5 3 سه شنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
بیان معماری 3 14111122 2 2 دوشنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
بیان معماری 3 14111122 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
طراحی معماری 4 14111154 5 2 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
نمایش 9 نتیجه
از 1