بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

حسن احمدی

حسن احمدی

حسن احمدی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

سایر توضیحات

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 14106006 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/22 (14:00 - 16:00)
اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی 14105005 2 1 دوشنبه (18:30 - 20:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00)
پروژه نهایی 14101077 6 2 نامشخص نامشخص
روشهای برنامه ریزی منطقه ای 14104013 0 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/29 (14:00 - 16:00)
سوانح طبیعی و سکونت گاههای انسانی 14102051 2 1 شنبه (16:45 - 18:15) 1401/03/31 (14:00 - 16:00)
کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 1 14104043 3 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
نظریه های برنامه ریزی توسعه اقتصادی 14106011 2 1 پنج شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/21 (14:00 - )
حکمت اسلامی - ایرانی شهرسازی 14106002 2 1 پنج شنبه (16:30 - 15:00) 1400/10/18 (14:00 - )
اقتصاد منطقه ای 14104014 2 1 یکشنبه (18:30 - 20:00) 1400/11/07 (14:00 - )
برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران 14104017 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/04 (14:00 - )
پروژه نهایی 14101077 6 2 نامشخص نامشخص
روشهای برنامه ریزی منطقه ای 14104013 0 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/27 (09:00 - )
سوانح طبیعی و سکونت گاههای انسانی 14102051 2 1 شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/27 (09:00 - )
کارگاه برنامه ریزی شهری 2 14105009 3 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 2 14104044 3 2 یکشنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
روشهای برنامه ریزی شهری 14105002 2 1 دوشنبه (18:30 - 20:00) 1400/11/14 (14:00 - )
روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 14106005 2 1 چهارشنبه (18:30 - 20:00) 1400/03/17 (14:00 - )
روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 14106006 2 1 پنج شنبه (09:45 - 11:15) 1400/04/01 (14:00 - )
اقتصاد شهری 14101059 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/17 (14:00 - )
اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی 14105005 2 1 شنبه (18:30 - 20:00) 1400/03/26 (14:00 - )
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3