بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

محمدرضا فاروقی

change-logo

محمدرضا فاروقی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
 


سید محمّدرضا فاروقی

استادیار رسمی پایه 10

مدیر گروه پژوهشی آمایش سرزمین دانشگاه گیلان


 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی معماری مجموعه ها 14114033 2 3 دوشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (16:45 - 18:15) 1401/04/04 (09:00 - 12:00)
مبانی معماری مجموعه ها 14114033 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (09:45 - 11:15) 1401/04/04 (09:00 - 12:00)
مبانی معماری مجموعه ها 14114033 2 2 دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (13:15 - 14:45) 1401/04/04 (09:00 - 12:00)
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 1 نامشخص نامشخص
طراحی فضاهای شهری 14111157 3 2 چهارشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
طراحی فضاهای شهری 14111157 3 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
معماری و اندیشه 14114032 2 2 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/11/04 (09:00 - )
معماری و اندیشه 14114032 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/11/04 (09:00 - )
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 3 نامشخص نامشخص
طراحی فضاهای شهری 14111157 3 2 شنبه (16:45 - 18:15) نامشخص
طراحی فضاهای شهری 14111157 3 1 شنبه (13:15 - 14:45) نامشخص
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 14111156 2 1 شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
مبانی معماری مجموعه ها 14114033 2 2 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/30 (09:00 - )
مبانی معماری مجموعه ها 14114033 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/30 (09:00 - )
تحلیل فضاهای شهری 14111056 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/23 (09:00 - )
طرح معماری 5 14111059 5 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
طرح نهایی 14111061 0 4 پنج شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری 14111156 2 2 سه شنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
مبانی معماری مجموعه ها 14114033 2 5 نامشخص 1399/10/23 (09:00 - )
معماری و اندیشه 14114032 2 1 شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/02 (09:00 - )
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3