بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

حمید رضا باحقیقت منگودهی

حمید رضا باحقیقت منگودهی

حمید رضا باحقیقت منگودهی    (EN Page)

پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی نهایی 14111160 6 7 نامشخص نامشخص
معماری اسلامی 2 14111133 2 2 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
معماری اسلامی 2 14111133 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
تحلیل و طراحی روستا 14111150 3 2 سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
تحلیل و طراحی روستا 14111150 3 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
معماری اسلامی 1 14111132 3 2 چهارشنبه (18:30 - 20:00) 1400/10/22 (14:00 - )
معماری اسلامی 1 14111132 3 1 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/22 (14:00 - )
معماری اسلامی 2 14111133 2 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/21 (09:00 - )
تحلیل و طراحی روستا 14111150 3 2 چهارشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
تحلیل و طراحی روستا 14111150 3 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
معماری اسلامی 1 14111132 3 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/02 (09:00 - )
معماری اسلامی 1 14111132 3 2 دوشنبه (18:30 - 20:00) 1400/04/02 (09:00 - )
معماری اسلامی 2 14111133 2 1 سه شنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/17 (09:00 - )
طرح نهایی 14111061 0 7 پنج شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
تحلیل و طراحی روستا 14111150 3 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
نمایش 15 نتیجه
از 1