بستن
FA EN

اعضای هیات علمی

امیررضا کریمی آذری

امیررضا کریمی آذری

امیررضا کریمی آذری    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

• نام ونام خانوادگی : امیررضا کریمی آذری
• متولد: 1356، آذربایجان شرقی، مراغه

• دکتری معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

• رتبه علمی :  دانشیار پایه 10
• پست الکترونیک: amirreza_karimiazeri@guilan.ac.ir
• آدرس : گیلان، رشت ، دانشگاه گیلان، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی نهایی 14111160 6 6 نامشخص نامشخص
روانشناسی محیط 14114043 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/23 (09:00 - 12:00)
روانشناسی محیط 14114043 2 2 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/23 (09:00 - 12:00)
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 1 نامشخص نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 2 نامشخص نامشخص
کارگاه پژوهش در معماری 14114031 2 3 دوشنبه (16:45 - 18:15) نامشخص
کارگاه پژوهش در معماری 14114031 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 14111055 2 5 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/18 (14:00 - )
طرح نهایی 14111061 0 6 پنج شنبه (11:30 - 13:00) نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 2 پنج شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
کارگاه پژوهش در معماری 14114031 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/18 (09:00 - )
طراحی معماری 3 14114036 4 2 نامشخص نامشخص
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 14111055 2 1 نامشخص 1399/10/16 (14:00 - )
طرح نهایی 14111061 0 7 نامشخص نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 3 نامشخص نامشخص
کارگاه پژوهش در معماری 14114031 2 4 نامشخص 1399/10/29 (14:00 - )
کارگاه پژوهش در معماری 14114031 2 2 نامشخص 1399/10/29 (14:00 - )
طراحی معماری 3 14114036 4 2 یکشنبه (08:00 - 18:00) نامشخص
طراحی معماری 3 14114036 4 2 یکشنبه (08:00 - 18:00) نامشخص
آشنایی با مبانی برنامه ریزی کالبدی 14111055 2 1 شنبه (12:00 - 16:00) 1399/04/15 (09:00 - )
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2