بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده معماری و هنر و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، آقای رسول پروری مقدم به سمت مدیر گروه ارتباط تصویری دانشگاه گیلان منصوب شد.
ریاست، مدیریت و کارکنان دانشکده، ضمن تبریک به آقای پروری مقدم، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون می نماید.