با سلام و احترام،

با عنایت به اهمیت کاربرد نقشه و اطلاعات مکانی در برنامه ریزی و توسعه، به استحضار می رساند ششمین شماره "فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان" –بهار ۱۳۹۷، با هدف اشاعه و ارتقا،فرهنگ GIS، تبادل تجربیات موفق و بهبود روش های اجرایی در عرصه کاربرد اطلاعات مکانی تهیه و منتشر شد.

بدینوسیله از علاقمندان دعوت می گردد جهت دریافت نسخه الکترونیکی فصنامه مذکور به تارنمای این سازمان به نشانی www.mpogl.ir  یا سامانه اطلاعات آماری گیلان به نشانی:www.sdi.mpogl.irمراجعه نمایند.لازم به ذکر است دبیرخانه فصنامه از طریق سامانه مربوط، آماده دریافت مقالات، گزارش ها و مطالب علمی کارشناسان آن دستگاه/دانشگاه در شماره های بعدی می باشد.

                                                                                                                                                  محمد علی محمدی

                                                                                                                                 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان