تالیف کتاب مبانی برنامه ریزی حمل ونقل یکپارچه شهری و منطقه ای توسط دکتر محمدپور هیات علمی گروه شهرسازی

03 07 2021
کد خبر : 4053253
تعداد بازدید : 227

کتاب مبانی برنامه ریزی حمل ونقل یکپارچه شهری و منطقه ای توسط دکتر صابر محمد پور و سارا امیری  توسط انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

هدف از نگارش کتاب بیان مفاهیم و مبانی نظری در رابطه با رویکرد یکپارچگی در زمینه حمل ­و­نقل­ منطقه ­ای، به عنوان رویکردی علمی برای تأثیرگذاری در برنامه ­ریزی و آماده­ سازی سیستم ­های حمل ­و­نقل به منظور نیل به سمت الگوهای پایدار­تر است. کتاب حاضر در سه بخش تنظیم شده است: بخش اول با عنوان «مبانی و مفاهیم» در قالب چهار فصل ارائه می­شود. فصل اول به مفهوم توسعه پایدار منطقه ­ای، فصل دوم به نقش حمل­ و­نقل در توسعه پایدار منطقه­ ای، فصل سوم به برنامه ­ریزی حمل ­و­نقل یکپارچه شهری و منطقه­ ای و فصل چهارم به برنامه­ ریزی حمل­ و­نقل یکپارچه منطقه ­ای می­پردازد. بخش دوم با عنوان «تجربیات جهانی در سطح ملی و منطقه ­ای» در قالب دو فصل بیان می­گردد. فصل پنجم به تجارب کشورهای توسعه‌ یافته و فصل ششم به تجارب کشورهای درحال توسعه می­پردازد. بخش سوم با عنوان «جایگاه بخش حمل­ و­نقل منطقه ­ای در کشور» در قالب سه فصل مطرح می­گردد. فصل هفتم به جایگاه بخش حمل­ و­نقل منطقه ­ای در اسناد فرادست کشور و فصل هشتم به زیرساخت­های حمل ­و­نقل منطقه ­ای در کشور و فصل نهم به برنامه ریزی حمل و نقل یکپارچه منطقه ­ای در کشور می­پردازد.

با عنایت به این که این کتاب جزء نخستین آثار در حوزه برنامه ­ریزی حمل­ و­نقل یکپارچه شهری و منطقه­ ای می­باشد، می تواند به عنوان کتاب درسی برای دورة کارشناسی ارشد برنامه ­ریزی شهری و منطقه ای(دروس برنامه ­ریزی حمل­و­نقل شهری، برنامه­ریزی حمل ­و­نقل منطقه­ای و جغرافیای حمل و نقل) در نظر گرفته شود. همچنین می­تواند در طرح­های آمایش (بخش پیوندها و حمل­و­نقل) و سازمان­های مرتبط با بخش حمل­و­نقل در سطح شهری و منطقه­ای مانند سازمان­های راه و شهرسازی، راهداری و حمل­ و­نقل جاده­ای، مدیریت و برنامه ریزی، شهرداری­ و سایر سازمان­هایی که به نوعی با بخش حمل‌ونقل شهری و منطقه­ای در ارتباط هستند، مورد استفاده قرار گیرد.


 

 

 

 


دسته بندی :
اخبار

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب