کتابخانه دانشکده معماری و هنر از مهر ماه ۹۵ در مجموعه دانشکده هنر و معماری شروع به کار کرده است و حدوداًدارای ۱۵۰۰۰جلد کتاب مربوط به رشته های معماری،شهرسازی،گرافیک،موسیقی و نقاشی می باشد.

کارشناس:موسی توانا خشت مسجدی

شرایط و مدارک عضویت