قابل توجه دانشجویان محترم:

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۳/۲۳/۹۷/۱۹/۱۲ مورخ ۹۷/۰۳/۲۲ معاونت وظیفه عمومی استان گیلان (فایل الصاقی) در خصوص ضرورت درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول تمامی مقاطع تحصیلی آن دانشکده، بدین وسیله  به استحضار می رساند چنانچه برای این دانشجویان، مجوز ثبت نام موقت یا معافیت تحصیلی صادر نشده است، لازم است بر اساس مفاد نامه فوق، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ در خصوص ثبت درخو است معافیت تحصیلی آنان با دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰ مکاتبه نمایند.خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به حساسیت موضوع، اقدام لازم معمول گردد. 

                                                                     دستورالعمل درخواست معافیت تحصیلی