تعداد هیات علمی : 39 نفر  (دانشیار 8 نفر،  استادیار۱۵ نفر، مربی 16 نفر)

تعداد دانشجویان در  نیمسال اول ۹۷-۹۶-  ۱۲۲۷نفر: کارشناسی :۱۰۵۲ نفر ، کارشناسی ارشد ۱۷۵ نفر

تعداد پرسنل کارمند : ۲۰ نفر (کارشناس ارشد اداری ۵ نفر ، کارشناس متخصص ۴ نفر ،  تاسیسات ۲ نفر)

آدرس : رشت ،  کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین ، پردیس دانشگاه گیلان – دانشکده معماری و هنر

صندوق پستی : ۳۷۵۶-۴۱۶۳۵ کدپستی : ۱۳۷۶۹-۴۱۹۹۶

دورنگار : ۳۳۶۹۰۳۵۳–۰۱۳ تلفنخانه : ۳۳۶۹۰۳۸۱ – ۰۱۳

گروه های آموزشی و پژوهشی :

  • معماری
  • شهرسازی
  • گرافیک
  • نقاشی
  • موسیقی

رشته های تحصیلی : ۵ رشته

کارشناسی :

شهرسازی , معماری , گرافیک , نقاشی , موسیقی

کارشناسی ارشد:  معماری،  برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، پژوهش هنر،  اتنوموزیکولوژی

دکتری : شهرسازی