ترجمه کتاب روانشناسی ورزش

31 08 2018
کد خبر : 4052102
تعداد بازدید : 47

کتاب روانشناسی ورزش (مفاهیم و کاربردها)  تالیف ریچارد اچ. کاکس توسط آقای دکتر عباس صادقی (دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه گیلان) و به همراه خانم ها مهناز مرامی، منیره حسن زاده و کرامه ثاقبی دانشجویان دکتری تخصصی روانشناسی ترجمه شد.

این کتاب توسط انتشارات دلکام رشت به چاپ رسید.

کتاب حاضر در ۱۰ فصل به شرح زیر تنظیم شده است.

فصل اول به تعریف، توصیف، تاریخچه روانشناسی ورزش پرداخته شد. فصل دوم به مفهوم شخصیت به عنوان مشخصه درونی افراد اشاره شده و علاوه بر تعریف شخصیت به معرفی نظریه های شخصیت به طور کلی توجه شد. فصل سوم به اعتماد به نفس و نظریه های انگیزشی معرفی شد. فصل چهارم نظریه دیدگاه هدف، فصل پنجم ورزش های جوانان، فوائد و مضرات آن . فصل ششم به جایگاه تمرکز و توجه در ورزش پرداخته شد. فصل هفتم به هیجانات منفی مثل اضطراب و استرس اشاره و نظریه u  معکوس معرفی شد. فصل هشتم جایگزین های این نظریه بیان گردید. فصل نهم راهبردهای مقابله و مداخله با استرس در ورزش. فصل دهم به هدف گذاری در ورزش پرداخته شد.

مترجمان این کتاب امید دارند که مطالب این کتاب بتواند در فضای عمومی و تخصصی ورزش مفید باشد و از پیشنهادهای ارزنده صاحبنظران، دست اندر کاران و ورزشکاران برای غنی تر شدن کیفیت آن استقبال می نمایند.


دسته بندی :
اخبار

خبر های مهم

Asset Publisher