آیین‌نامه‌ها و موارد‌ مورد نیاز دانشجویان

آیین‌نامه‌ها و موارد‌ مورد نیاز دانشجویان

02 08 2015
کد خبر : 4050591
تعداد بازدید : 205

1- آیین‌نامه‌ی جامع دوره‌ی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برای دانشجویان ورودی قبل از 94

2- آیین نامه جامع دوره ی کارشناسی ارشد ناپیوسته (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) برای دانشجویان ورودی بعد از 94

3-  خلاصه‌ی موارد مهم آیین‌نامه‌

4- خلاصه‌ی تاریخ‌های مهم

5-  شرایط اختصاصی نگارش پایان‌نامه در دانشکده معماری و هنر

دسته بندی :
page