بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

***اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

***اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر


***اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

بنیاد ملی نخبگان براساس آیین نامه"اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعدادبرتر"تسهیلات ویژه ای را در قالب چهار جایزه آموزش،پژوهش،فناوری و فرهنگ شامل تسهیلاتی از قبیل(کمک هزینه)دانشجویی،اعتبار آموزش یاری،اعتبار پژوهش یاری،اعتبارفن یاری،اعتبار توامندی آموزشی،اعتبار ارتباطات علمی،اعتبار توان مندی کارآفرینی و ...به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه های کشوراعطا می کند که شرایط بهرمندی از آن و مهم ترین نکات این جوایز به شرح زیر اعلام میشود:

                                          آیین نامه "اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر"

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت بنیاد نخبگان گیلان به آدرس اینترنتی guilan.bmn.ir مراجعه نمایید.