بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه نخست جشنوارهردیف دستگاهی موسیقی کلاسیک ایرانی در استان گیلان(اسفند96)

کسب رتبه نخست جشنوارهردیف دستگاهی موسیقی کلاسیک ایرانی در استان گیلان(اسفند96)


کسب رتبه نخست جشنوارهردیف دستگاهی موسیقی کلاسیک ایرانی در استان گیلان(اسفند96)

دانشجویان گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری  رتبه نخست جشنواره ردیف دستگاهی موسیقی کلاسیک ایرانی را در استان گیلان کسب کردند. 1- سینا غمگسار در رشته نوازندگی ساز تار حائز کسب رتبه اول در گروه سنی الف 2- یاسیمین آقامحمدی در رشته نوازندگی ساز عود حائز کسب رتبه اول در گروه سنی الف 3- شهریار قیدارپور در رشته نوازندگی ساز سنتور حائز کسب رتبه دوم در گروه سنی الف 4- پویا حمله ور در رشته نوازندگی ساز سنتور حائز کسب رتبه سوم در گروه سنی ب