بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه های ارتباط تصویری 1 تا 4:

کارگاه های ارتباط تصویری 1 تا 4:


کارگاه های ارتباط تصویری 1 تا 4:

دروسی که در این کارگاه تدریس می شوند : مبانی گرافیک :  افزایش حساسیت دانشجویان به عناصر بصری و رنگ و شناخت قواعد حاکم بر آنها صفحه آرایی : آشنایی و کسب مهارت در صفحه آرایی و کاربرد آن در طراحی گرافیک تصویرسازی :  ایجاد مهارت لازم جهت شناخت و اجرای تکنیک های مختلف تصویرسازی اعم از دستی و دیجیتال طراحی نشانه طراحی پوستر طراحی بسته بندی طراحی گرافیک محیطی  طراحی گرافیک متحرک  طراحی تبلیغات طراحی برای فضای مجازی طراحی هویت بصری