بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه روشهای زیرسازی در نقاشی ( بوم سازی )

کارگاه روشهای زیرسازی در نقاشی ( بوم سازی )


کارگاه روشهای زیرسازی در نقاشی ( بوم سازی )

کارگاه روشهای زیرسازی در نقاشی ( بوم سازی ) مدرس: عیسی امیری چولاندیم محل : کارگاه سه گروه نقاشی دانشکده هنر و معماری روز: سه شنبه مورخ 96/9/28 ساعت: 19- 14