بستن
FA EN AR RU FR CHI

پذیرش دانشجوی دکتری شهرسازی از مهر 1400-1399

پذیرش دانشجوی دکتری شهرسازی از مهر 1400-1399


پذیرش دانشجوی دکتری شهرسازی از مهر 1400-1399

مطابق برنامه 5 ساله دانشگاه، دوره دکتری شهرسازی دردانشکده از سال تحصیلی 1400-1399 راه اندازی شده و پذیرش دانشجو از مهرماه سال جاری در گروه شهرسازی صورت خواهد گرفت. ضمن تشکر از معاونت محترم آموزشی دانشگاه  گیلان در راه اندازی این مقطع در دانشکده هنر و معماری، این اتفاق مهم را به همکاران دانشکده بخصوص همکاران گروه شهرسازی تبریک عرض می نماییم.

 

                                                                                                                          گروه شهرسازی

آدرس کوتاه :