بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده

نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده


نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده

در حال حاضر آقای منصور حبیب دوست نمایندگی فرهنگی و اجتماعی دانشکده معماری و هنر را بر عهده دارند.