بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشریات

نشریات


نشریات

فصلنامه علمی پژوهشی دانش شهرسازی مدیر مسئول: دکتر نورالدین عظیمی سردبیر: دکتر نادر زالی مدیر اجرایی: دکتر صابر محمد پور دستیار سردبیر و ویراستار ارشد: دکتر علی اکبر سالاری پور کارشناس نشریه:سید رضا آزاده ویراستار انگلیسی: دکتر عبد الرضا تحریری ویراستار ادبی نشریه: فرشته گلچین راد
اعضای هیئت تحریریه
نام و نام خانوادگی رشته دانشگاه رتبه علمی
محسن فیضی معماری منظر علم وصنعت ایران استاد
علی سلطانی شهرسازی شیراز استاد
محمدرضا پور محمدی جغرافیا و برنامه ریزی شهری تبریز استاد
نصراله مولایی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آزاد اسلامی رشت استاد
نورالدین عظیمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گیلان دانشیار
نادر زالی برنامه ریزی شهری و منطقه ای گیلان دانشیار
ناصر برک پور شهرسازی هنر دانشیار
هاشم داداش پور برنامه ریزی شهری و منطقه ای تربیت مدرس دانشیار
مظفر صرافی شهرسازی شهید بهشتی دانشیار
سید باقر حسینی شهرسازی علم و صنعت ایران دانشیار
بهرام امین زاده گوهرریزی شهرسازی بین المللی امام خمینی (ره) دانشیار
امیررضا کریمی آذری معماری گیلان استادیار
صابر محمدپور برنامه ریزی شهری گیلان استادیار
  درباره فصلنامه

توسعه روزافزون شهرها و تشدید مسائل نوظهور شهری و ضرورت توسعه علوم شهری و شهرسازی و بکارگیری آن در راستای حل مسائل و مشکلات، گروه شهرسازی دانشگاه گیلان را برآن داشت تا زمینه انتشار مجله علمی- پژوهشی با عنوان "دانش شهرسازی"را در دانشکده معماری و هنر فراهم آورد. این نشریه از طرف کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، طی جلسه کارگروه هنردرتاریخ27/۰۴/96موفق به دریافت مجوزاعتبارعلمی–پژوهشی گردید.

نشریه دانش شهرسازی از کلیه اساتید،  دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران محترم دعوت می کند مقالات مستخرج از پایان نامه های دکتری، کارشناسی ارشد و همچنین طرح های پژوهشی را به این فصلنامه ارسال نمایند. این فصلنامه در طیف مختلفی از موضوعات در حوزه شهرسازی و علوم محیطی شامل طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری، مدیریت بحران، منظر شهری و روانشناسی محیطی اقدام به بررسی، داوری و انتشار مقالات خواهد کرد.

برای ورود به سامانه فصلنامه اینجا کلیک نمائید.