بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه ثبت پروپوزال ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نحوه ثبت پروپوزال ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی


نحوه ثبت پروپوزال ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند از آنجایی که از این پس انجام امور تحصیلات تکمیلی دانشجویان از مرحله انتخاب استاد راهنما تا دفاع از پایان نامه/رساله از طریق سامانه تحصیلات تکمیلی انجام خواهد شد؛ ضروری است به جهت اهمیت موضوع از تاریخ 96/6/1 طرح درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انجام امور فراغت از تحصیل،صرفاً در صورت ثبت اطلاعات پروپوزال در سامانه سادا انجام خواهد شد.

ضمناً از این پس درخواست افزایش سنوات نیمسال هفتم برای دانشجویان کارشناسی ارشد نیز صرفاً از طریق سامانه مذکور قابل بررسی است.

لازم به توضیح است برای کاربران مرتبط (روسای دانشکده ها،معاونین آموزشی،مسئولین تحصیلات تکمیلی،مدیران گروهها و کارشناسان تحصیلات تکمیلی دانشکده ها) ،امکان دسترسی به بخش تحصیلات تکمیلی در سامانه آموزش فراهم شده است.