بستن
FA EN AR RU FR CHI

موافقت با راه اندازی نشریه پژوهش های معماری حوزه کاسپین

موافقت با راه اندازی نشریه پژوهش های معماری حوزه کاسپین


موافقت با راه اندازی نشریه پژوهش های معماری حوزه کاسپین

موافقت شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مورخ 99/11/21 با راه اندازی نشریه پژوهش های معماری حوزه کاسپین  و انتشار نشریه به زبان انگلیسی با سردبیری آقای دکتر امیر رضا کریمی آذری و مدیر مسئولی خانم دکتر آقاربیع

آدرس کوتاه :