بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی دبیر کل جدید انجمن های علمی دانشکده

معرفی دبیر کل جدید انجمن های علمی دانشکده


معرفی دبیر کل جدید انجمن های علمی دانشکده

به دنبال انصراف آقای محمد باقری از دبیری انجمن علمی معماری و دبیری کل انجمن های علمی دانشکده هنر و معماری به دلیل مشغله های شخصی،آقای رضا صدیقی از دانشجویان فعال رشته معماری و برگزیده جشنواره حرکت سال قبل که در حال حاضر دبیر انجمن علمی معماری هستند، به عنوان دبیر کل انجمن های علمی دانشکده هنر و معماری معرفی می شوند. امید است با همکاری دانشجویان رشته های مختلف دانشکده با ایشان،شاهد جلوه ی هر چه بیشتر فعالیت های هنری،معماری و شهرسازی در سطح دانشگاه گیلان باشیم.

                                                                                                                                 نماینده فرهنگی اجتماعی دانشکده معماری

                                                                                                                                             منصور حبیب دوست