بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری منصوب شد

معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری منصوب شد


معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده هنر و معماری و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان دکتر امیررضا کریمی آذری به مدت دو سال به سمت معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری منصوب شد. شایان ذکر است پیش از ایشان دکتر پریسا آروند عهده دار این مسئولیت بود.

دانشکده هنر و معماری ضمن تشکر از زحمات دکتر آروند برای دکتر کریمی آذری آرزوی موفقیت می نماید.