بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر گروه جدید ارتباط تصویری منصوب شد

مدیر گروه جدید ارتباط تصویری منصوب شد


مدیر گروه جدید ارتباط تصویری منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده معماری و هنر و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، آقای رسول پروری مقدم به سمت مدیر گروه ارتباط تصویری دانشگاه گیلان منصوب شد. ریاست، مدیریت و کارکنان دانشکده، ضمن تبریک به آقای پروری مقدم، برای ایشان آرزوی موفقیت و توفیق روز افزون می نماید.