بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر جدید گروه گرافیک منصوب شد

مدیر جدید گروه گرافیک منصوب شد


مدیر جدید گروه گرافیک منصوب شد

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشکده معماری و هنر و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، رضا گلچین به مدت دو سال به سمت مدیر گروه گرافیک دانشکده معماری و هنر منصوب شد. شایان ذکر است پیش از ایشان رسول پروری مقدم مسئولیت گروه گرافیک را بر عهده داشت. دانشکده معماری و هنر ضمن تقدیر از زحمات آقای پروری مقدم، برای آقای گلچین  آرزوی موفقیت می نماید.