بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر جدید گروه گرافیک منصوب شد

مدیر جدید گروه گرافیک منصوب شد


مدیر جدید گروه گرافیک منصوب شد

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشکده معماری و هنر و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، رضا گلچین به مدت دو سال به سمت مدیر گروه گرافیک دانشکده معماری و هنر منصوب شد. شایان ذکر است پیش از ایشان رسول پروری مقدم مسئولیت گروه گرافیک را بر عهده داشت. دانشکده معماری و هنر ضمن تقدیر از زحمات آقای پروری مقدم، برای آقای گلچین  آرزوی موفقیت می نماید.