بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر جدید گروه شهرسازی منصوب شد

مدیر جدید گروه شهرسازی منصوب شد


مدیر جدید گروه شهرسازی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده معماری و هنر و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر مهرناز مولوی عضو هیأت علمی دانشکده معماری و هنر به مدت دو سال به سمت مدیر گروه شهرسازی منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر نادر زالی عهده دار این مسئولیت بود. ریاست، مدیریت وکارکنان دانشکده ضمن تشکر از زحمات دکتر زالی برای دکتر مولوی آرزوی موفقیت می نماید.