بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیر جدید گروه شهرسازی منصوب شد

مدیر جدید گروه شهرسازی منصوب شد


مدیر جدید گروه شهرسازی منصوب شد

بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده معماری و هنر و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر مهرناز مولوی عضو هیأت علمی دانشکده معماری و هنر به مدت دو سال به سمت مدیر گروه شهرسازی منصوب شد. شایان ذکر است پیش از این دکتر نادر زالی عهده دار این مسئولیت بود. ریاست، مدیریت وکارکنان دانشکده ضمن تشکر از زحمات دکتر زالی برای دکتر مولوی آرزوی موفقیت می نماید.