بستن
FA EN AR RU FR

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری


قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری

تحویل پروژه های معماری در حکم امتحان این دروس بوده و عدم ارائه مدارک در تاریخ و ساعت اعلام شده به منزله غیبت و منجر به حذف درس می شود.

از این روی امکان تحویل پروژه ها پس از ساعت 14 در ایام اعلام شده به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

در ساعت 14 غیبت ها براساس لیست وارد سامانه شده و استاد امکان ثبت و تغییر نمره را نخواهد داشت.