بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری

قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری


قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری

تحویل پروژه های معماری در حکم امتحان این دروس بوده و عدم ارائه مدارک در تاریخ و ساعت اعلام شده به منزله غیبت و منجر به حذف درس می شود.

از این روی امکان تحویل پروژه ها پس از ساعت 14 در ایام اعلام شده به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

در ساعت 14 غیبت ها براساس لیست وارد سامانه شده و استاد امکان ثبت و تغییر نمره را نخواهد داشت.