بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری(مدارک لازم جهت تحویل پایان نامه/رساله به کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری(مدارک لازم جهت تحویل پایان نامه/رساله به کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه)


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری(مدارک لازم جهت تحویل پایان نامه/رساله به کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه)

مدارک لازم جهت تحویل پایان نامه/رساله به کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه(بخش اسناد و مدارک علمی ) در فایل ضمیمه قرار دارد. ***دقت فرمایید در صورت عدم رعایت هر یک از موارد ذیل،مدارک پذیرفته نخواهد شد و مرجوع می گردد.***    مدارک لازم جهت تحویل پایان نامه به کتابخانه مرکزی