بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویان متقاضی گواهی موقت تحصیلی و یا ابطال معافیت تحصیلی(دانشجویان مشمول)

قابل توجه دانشجویان متقاضی گواهی موقت تحصیلی و یا ابطال معافیت تحصیلی(دانشجویان مشمول)


قابل توجه دانشجویان متقاضی گواهی موقت تحصیلی و یا ابطال معافیت تحصیلی(دانشجویان مشمول)

دانشگاه گیلان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، دولت الکترونیک و عملی کردن شعار دولت سبز اقدام به صدور الکترونیکی گواهی موقت و ابطال معافیت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه گیلان نموده است .لذا خواهشمند است از تاریخ 97/3/20 جهت دریافت گواهی موقت تحصیلی و یا ابطال معافیت تحصیلی (دانشجویان مشمول) پس از تایید نهایی تسویه حساب الکترونیکی، به صفحه اصلی دانشگاه گیلان، امور دانشجویی(در سمت چپ صفحه)، سامانه درخواست صدور مدارک فارغ التحصیلی مراجعه و نسبت به تکمیل درخواست های مورد نظر خود اقدام نمایند و یا از طریق لینک https://erp.guilan.ac.ir/fraghat  درخواست نمایند.

لازم به ذکر است که از این تاریخ به بعد کلیه گواهی های فارغ التحصیلی و ابطال معافیت دانشجویان(مشمول دارای معافیت تحصیلی) از طریق درخواست الکترونیکی صادر و تایید خواهد شد.